Mission statement van de studiegroep De Menselijke Maat in de IT:

Wij vinden het belangrijk dat ICT-systemen op mensen en organisaties afgestemd worden in plaats van andersom. Wij zetten ons in voor de ontwikkeling van criteria en ontwerprichtlijnen die architecten in staat stellen om dat tot stand te brengen­

­

Studiegroep

De studiegroep 'De Menselijke Maat in de IT' zoekt naar oplossingen om het evenwicht tussen mens en machine weer te herstellen.

Ze vindt dat er in de IT (meer) rekening gehouden moet worden met de menselijke aspecten. Het belangrijkste aandachtsgebied daarbij is de architectuurfase, omdat daar de belangrijkste ontwerpbeslissingen genomen worden.

Doel van de website en de discussiegroep

De studiegroep voelt zich moreel verantwoordelijk om de discussie omtrent dit onderwerp te voeren. Ze wil ervaringen uitwisselen en een grotere groep mensen bewust maken van de vragen en problemen rond het op 'Menselijke Maat' ontwerpen en gebruiken van IT-systemen.

Boek

In 2009 heeft de werkgroep op het oog om een boek over de menselijke maat en de IT uit te brengen. De artikelen die in voorbereiding zijn kunnen hier worden gevonden. 

 

De studiegroep de 'Menselijke Maat is een  werkgroep van het Nederlands Architectuur Forum

Contact:

        Hans Oesterholt-Dijkema   
        Dieter Hammer


Actueel:
       Berichten rss 
       Recensies
       Werken aan intuïtie

  

­­
Bezoeken: 21060